13 Haziran 2016 Pazartesi

PARKİNSON HASTALIĞI NASIL ORTAYA ÇIKAR?
Parkinson hastalığının, beyinde dopamin salgılayan hücrelerin hasar görmesi sonucu ortaya çıktığını belirtmiştik.

Fakat bu zararın neden ortaya çıktığı henüz bilinmiyor. Genetik yatkınlık ve çevresel faktörlerin de birlikte bu

hastalıkta rol oynadığı düşünülüyor. Örneğin eroin kullanan kişilerde parkinson belirtileri görülmeye başlanmış,

bunun da eroinde yer alan bir maddenin beyindeki hücreleri öldürdüğü için oluştuğu ortaya çıkmıştır. Ancak bu

konuda çalışmalar hala devam ediyor ve henüz kesin bir kanıt bulunamadı. Aileden gelen (kalıtsal,genetik)

etkenlere bağlı parkinson hastalığı genelde genç yaşlarda ortaya çıkmıştır. Ancak bu sadece yüzde 5’lik bir

kısımdır. Ayrıca bulaşıcı bir hastalık da değildir.

PARKİNSON HASTALIĞI TANISI

Parkinson hastalığına teşhis koymak için özel bir teknik yoktur. Laboratuvar veya röntgen tahlilleri sonucu da

bunun anlaşılması mümkün olmayabiliyor. Fakat uzman bir nörologun hastadan ve hastanın bir yakınından aldığı

bilgiler, ayrıca yaptığı muayeneler sonucunda teşhis koyulabilir.

Parkinson hastalığına aşırı benzeyen ve parkinsonizm altında toplanan rahatsızlıklarla çok benzer olduğundan

dolayı teşhis koyarken dikkat edilmelidir.

12 Haziran 2016 Pazar

Parkinson hastalığı belirtileri

Hastalığın belirtileri, hareketle ilgili olanlar ve olmayanlar olarak iki gruba ayrılabilir. Motor

semptomlar titreme, hareketlerin yavaşlaması (bradikinezi) ve kaslarda aşırı kasılma, hareket

edememe (akinezi), sendeleyerek yürüyüş ve kamburluğu içerir. Motor olmayan semptomlar ise uyku

problemi, kabızlık, koku duyusunun kaybı, depresyon, cinsel işlev bozukluğunu kapsar. Parkinson

hastalığı, her hastada farklı nükseder ve farklı belirtilerle meydana çıkar. Semptomlar her yaşta

görülebilir, fakat Parkinson’un ortaya çıkma yaşı genel olarak 60’tır. 30 yaş altındaki kişilerde çok

nadir görülür. Genç yaşta ortaya çıkarsa genelde genetik nedenlerden dolayıdır. Hastalığın belirtileri

kişiden kişiye değişkenlik gösterebilir ve dolayısıyla semptomların ilerleyişi de farklılık gösterecektir.

Genel olarak ortaya çıkan ilk belirtilerden biri, elin hareketlerinde yavaşlama görülmesidir ve

yürürken hafifçe kolun savrulması da azalabilir. Buna omuz ağrısı da eşlik edebilir. Birçok kişi

başlangıçta eskisi gibi hafif düzeyde ve en çok dinlenme modundayken fark edilen titremeler yaşar.

Titremeler genellikle elde oluşur, fakat kolların ve bacakların da etkilenme olasılığı vardır. Bununla

birlikte, Parkinson hastalarının %15’i hastalık süresi boyunca titreme yaşamaz.

11 Haziran 2016 Cumartesi

Parkinson Hastalığı - 5Genel olarak semptomlar vücudun tek bir bölgesinde başlar ama vücudun baskın tarafı etkilenirse,

belirtiler en çok yazı yazma gibi alışılmış bazı işlemleri yaparken fark edilir. Titreme yaşayan ve

belirtilerin vücudun baskın olan tarafını etkilediği görülen kişilerin, doktora giderek erken teşhis ve

tedaviden faydalanma olasılığı çok daha yüksektir. Parkinson’un erken safhalarındaki kişiler denge ile

ilgili sorunlar yaşayabilirler; Örnek olarak ayakta dururken dengelerini aniden yitirebilirler ya da

arkaya seri dönmeye çalışırken veya ani hareketler yapmak istedikleri zaman da zorlanabilirler.

Parkinson hastaları genel olarak daha az yüz ifadesi kullanır (daha az mimiklerini kullanırlar) ve yavaş

konuşabilirler. Uyku problemleri, depresyon ve anksiyete gibi motor olmayan belirtiler, çoğu zaman

motor belirtilerden daha önce ortaya çıkabilir. Bu hastalığı daha net bir şekilde tanımlamak ve

açıklamak adına özel bir test mevcut değildir; Parkinson teşhisi, benzer belirtilere sahip olan diğer

hastalık oranları elendiği ya da hasta Parkinson ilaçlarına cevap verdiği zaman konulur.

10 Haziran 2016 Cuma

Parkinson Hastalığı - 4Normal olarak insan beyninin belli bölgelerinde dopamin üreten beyin hücreleri mevcuttur.

Bu hücreler beynin substabsiya nigra ismi verilen belli bir alanında yoğunlaşmış halde

dururlar. Dopamin substansiya nigrayla birlikte vücut hareketlerinin kontrolünü sağlayan

diğer beyin bölgeleri arasında mesajlar ileten bir kimyasaldır. Dopamin insanların akıcı.seri ve

birbiri ile uyumlu hareketler yapmalarını sağlayan bir etkendir. Dopamin üreten hücrelerin

%60 ile %80’i oranında kayba uğradığında yeterli düzeyde dopamin üretilemez ve Parkinson

hastalığının belirtileri ortaya çıkar. Hastalığının en erken belirtileri sinir sistemi ve koku

yollarında ortaya çıkar. Parkinson hastalığı bu kısımlardan beynin daha üst kısımlarına yani

substanisya nigra ve beyin kabuğuna doğru yayılma gösterir. Koku duyusu kaybı ya da

azalması, titreme ve hareketlerde yavaşlama gibi hastalığın belirtilerinden senelerce önce

başladığı düşünülmektedir. Bu sebeple araştırmacılar hastalığın erken dönemlerinde beliren

bu belirtilerin mümkün olduğunca erken tanınması gerektiğinin böylece hastalığın

ilerlemesini yavaşlatmanın ve durdurmanın yollarını aramaktadırlar.

9 Haziran 2016 Perşembe

Parkinson Hastalığı - 3Hastaya ait bulgularından hangisinin baskın olduğu, çalışma hayatı, hastanın yaşı ve

diğer hastalıkların varlığı tedavinin ilerlemesinde ve planlanmasında önemli

kriterlerdir. İlaç tedavisindeki asıl amaç yetersiz olan dopaminin yerine konulmasıdır.

En etkili ilaç levodopa’dır. Fakat ilacın başlangıç dozu ve verilecek hastanın seçimi,

sonraları ortaya çıkacak ciddi zararlı etkiler adına çok önemlidir. Ayrıca dopaminin

ilişkilendirildiği reseptörlerde benzer etkiler açığa çıkaran pramipeksol,kabergolin,

pribedil, lisurid, apomorfin gibi dopamin agonisti adında ilaçlar vardır. Bunların çopu

yan etkileri sebebiyle günümüzde çok fazla kullanılmaz. Öte yandan dopaminin

yıkımını engelleyen MAO-B inhibitörleri, COMT inhibitörleri tarzı ilaçlar ile

antikolinerjikler ve amantadin adlı ilaçlar da kullanılabilir.

Bazı hastalarda ilaç tedavisi ile yeterli cevap alınamazsa ya da ilaçlara bağlı istemsiz

hareketler geliştiğinde cerrahi tedavi yapılabilir. Bu tedaviler beyinde bazı özel

çekirdeklere yönelik yakma cerrahisi ya da özel bazı çekirdeklere elektrot ekleyerek

buralara stimulus gönderme şeklindedir. Bu tedaviler özellikle bazı hastalarda iyi bir

tedavi opsiyonu olarak kullanılır. Fakat ameliyatın kime ve nasıl yapılacağı  kanısına

varmak çok önemlidir.

8 Haziran 2016 Çarşamba

Parkinson Hastalığı - 2Sıradan bir konuşması vardır. Kaslar sertleştiğinden dolayı bükülü kolun açılmaya çalışılması

esnasında dişli bir çark hareket ettiriliyormuş gibi hissedilir. Yüzde mimik ve jest faaliyetleri silinir,

uyuşuk,donuk ve anlamsız bir yüz ifadesi yaratır. Bazı hareketlere başlamada zorluk çeker, cildi

yağlanır ve %40 oranında hastalarda bunama görülür. Kelimelerin son hecesini tekrarlar. Gözlerin

yukarıya doğru kayması da, hastayı rahatsız eden bir durumdur.

Parkinson hastalığı teşhisi nasıl konulur?

Hastalığın teşhisi nörolojik muayene sonrasında konulur. Hastalığa özel bir

laboratuvar bulunmaz. Bazı tahliller destekleyici veya başka hastalıkları dışlayıcı

olarak yapılabilir.

Parkinson hastalığının tedavisi

Hastalığın ilerleyişini tam olarak durduracak bir yöntem yoktur. Hastalık insanların

ömrünü kısaltmaz.

Teşhis doğru konulmuş ise parkinson hastalığı tedaviye ciddi oranda cevap verir.

%90’ların üzerinde iyi cevap alınır.İlaç tedavisi, cerrahi tedavi ve diğer teknikler

olarak sınıflandırılabilir. Hastalıkla alakalı çok çeşitli ve etkili ilaçlar olduğundan dolayı

tüm bu tedavi yöntemlerinin

7 Haziran 2016 Salı

Parkinson Hastalığı

Parkinson Hastalığını ayrıntılı bir şekilde açıklayacağımız serinin ilk makalesinde genel olarak hastalığın ne olduğu ile ilgili yazdık.


Parkinson hastalığı, beynin alt taraflarındaki gri cevher çekirdeklerinin bozukluğuna dayalı

bir sinir sistemi hastalığıdır. Genel olarak orta yaş hastalığıdır. Bu hastalık adını ilk defa

1817'de titremeli felç olarak nitelendiren James Parkinson'dan almıştır. Binde bir görülen, ilerleyici

ve tedavisi mümkün olmayan bir hastalıktır.

Temel bozukluk, koordine hareketleri düzenleyen beyin bölümlerindedir. Bu bozukluğa yol açan

neden tam olarak bilinmesede idyopatik Parkinson hastalığı, nedenin belli olduğu durumlarda

ise Parkinsonien sendromlar denir.

Parkinson’un temel belirtileri titreme ve bazı hareketlerin yavaşlamasıdır. Titreme ilk olarak ortaya

çıkanı olup, başlangıçta genellikle tek elde olur. Zamanla aynı taraftaki bacağa ve karşı ele

geçebilir. Genelde hastalıktan vücudun bir yarısı baskın olarak etkilenir. Titreme dinlenirken

nüksedip, uyurken kaybolur; sinirlilik ve yorgunluk titremeyi arttıran etkenlerdir. Sertlik veya katılık

boyundan doğru başlar ve başın gövdeden önde tutulmasına neden olur. Bel hafif öne eğilir,

diz kalça ve kol eklemleri bükülür. Hasta kişi, küçük ve hızlı adımlarla topallayarak yürür,

hantallaşır, saatlerce oturur. Yazıya büyük başlar, harfler gittikçe küçülür ve yazının okunması